Predplatné

Časopis bude zasielaný poštou na vami zadanú adresu od najbližšieho vydaného čísla po obdržaní objednávky. Pri objednávkach zrealizovaných v priebehu roka vám bude fakturovaná suma od najbližšieho čísla po posledné číslo v príslušnom kalendárnom roku. V prípade, že si prajete objednať aj časopisy, ktoré boli počas roka vydané pred Vašou objednávkou, uveďte to, prosím, do poznámky.
X