Časopis VINOTÉKA je dvojmesačník, vydávaný každý párny mesiac v roku.

Časopis VINOTÉKA
tlačené vydanie
Ročné predplatné (SR) 22,50 €
Ročné predplatné (ČR) 36,30 €
Ročné predplatné (iné zahraničie) 46,20 €

e-VINOTÉKA
online vydanie časopisu
Ročné predplatné 17,30 €

X