Jedinečné Čachtické chotáre

Čachtické chotáre je obchodná značka vín miestneho poľnohospodárskeho družstva, ktoré sa pestovaniu hrozna venuje viac ako šesť dekád.

Historické záznamy o čachtickom vinohradníctve a vinárstve pochádzajú už z čias Rimanov. V roku 1927 našli robotníci pri výstavbe železnice na okraji lokality Hliníky zvyšky rímskej nádoby na víno. Hlavnou pestovanou odrodou v 17. storočí bolo takzvané burgundské červené, z ktorého sa v Čachticiach vyrábalo veľmi kvalitné a v Rakúsko-Uhorsku vyhľadávané víno. Legenda hovorí, že čachtický pinot pila pri významných udalostiach aj samotná Mária Terézia.

Novodobá história čachtického vinohradníctva sa začína založením poľnohospodárskeho družstva v roku 1952. O trinásť rokov neskôr družstvo zakladá prvé tri hektáre viníc. Plochy postupne rozširuje na súčasných štyridsaťštyri hektárov, ktorých väčšia časť sa nachádza v katastri susednej obce Častkovce, na hone Bokšiny.

Čím sú zaujímaví

Čachtický vinohrad rastie na pôde, odborne nazývanej rendzina. V slovenských vinohradoch je to skôr ojedinelý pôdny typ zvetraného vápenca na pôvodnom mieste vzniku. Najvrchnejšiu časť vinice tvorí veľmi kvalitná ornica s úlomkami vápenca. V hlbšej časti sa objavujú kamenité úlomky zvetraného vápenca v hlinito-piesčitej hmote. Pôdy, formované na vápencoch, majú prirodzený prebytok vápnika a horčíka, preto vína z nich majú výraznejší obsah kyselín.
Ďalšou veľkou výhodou tohto výnimočného honu je, že hrozno dosahuje každoročne cukornatosť minimálne neskorého zberu a vďaka vyššej polohe vinice oproti okolitému terénu nemávajú problémy ani s mrazom.

Fantastický čachtický terroir bol však objavený už oveľa skôr. Podľa historických záznamov sa vie, že keď Mária Terézia vydávala jednu zo svojich dcér, trvala na tom, aby na slávnostnom stole nechýbalo víno z Čachtíc. Išlo o Pinot Noir, z ktorého bolo do Viedne vypravených osemdesiat okovov. Jeden čachtický okov predstavoval štyridsaťosem litrov. Všetkých vyše štyridsať hektárov viníc, ktoré obhospodarujú, sú po reštrukturalizácii. Do tohto procesu sa pustili trpezlivo a trval niekoľko rokov. Zvolili si takúto cestu, pretože investície do viníc a výroby získavajú iba z poľnohospodárskej výroby. Napriek tomu sa im darí veľmi dobre.

Od tohto ročníka plánujú kvalitu hrozna posunúť ešte vyššie. Chcú sa sústrediť nielen na zdokonalenie prác vo vinohrade, ale chcú si naplánovať aj presný dátum a hlavne čas zberu. Pohrávajú sa aj s myšlienkou nočného zberu.

Pinot Theresian

Pinot Theresian

Predvlani uplynulo tristo rokov od narodenia Márie Terézie a na pamiatku tejto známej panovníčky vymysleli veľmi zaujímavý vinársky projekt. Ešte v ročníku 2011 sa im podarilo vyrobiť nádherný Pinot Noir, ktorého posledných päťsto litrov nechali vyzrievať v drevenom sude vyše štyroch rokov.

Potom zaúradovala šťastná náhoda. Známa slovenská enologička Edita Ďurčová pri návšteve tohto vinárstva objavila tento poklad a po prechutnaní pivnice spojila do jedného tri ročníky vín z odrody Pinot Noir. Okrem spomínaného ročníka 2011 aj 2015 a 2017. Každé z týchto troch vín kvasilo spontánne a zo sudov po scelení putovalo do fliaš bez filtrácie. Svojím charakterom má pripomínať víno z čias panovania Márie Terézie, čo bolo aj pôvodným zámerom. Víno je jemné a elegantné, s charakteristickou aromatikou divých ruží, drobného červeného ovocia a lesného podrastu, typickou čachtickou vyššou kyselinou, mäkkými tanínmi a hodvábnou koncovkou.

Etiketa je dielom známej slovenskej módnej dizajnérky Jany Gavalcovej, ktorá navrhovala aj oblečenie pre hostesky v slovenskom pavilóne na EXPO Miláno 2015. Modrotlač, ktorá jej dominuje, pôsobí veľmi príjemne na pohľad. Dôraz sa však kládol aj na materiál. Papier, z ktorého je vyrobená má vysoký podiel bavlnených vlákien, preto aj na dotyk pôsobí veľmi príjemne. Spojenie motívu modrotlače a bavlny je reminiscenciou na manžela Márie Terézie, Františka Lotrinského, ktorý zakladal manufaktúry na území dnešného Slovenska a tu sa po prvý raz v Rakúskej monarchii komerčne použil motív modrotlače. Pinot Theresian zaujme už aj na pohľad.

Podstatné však je, aby oslovil milovníkov vína pochádzajúceho zo slovenských vinohradov.

Viac podobných článkov nielen o slovenskom vinárstve nájdete v našom časopise.