Zsolti v Ohnisku

Nadpis si asi zaslúži vysvetlenie. Zsolti je známy strekovský autentický vinár Zsolt Sütő a Ohnisko je košická reštaurácia, ktorej chef je Michael Thiry. Spojovacím článkom medzi týmito pánmi sa stal Martin Jakub z distribučnej spoločnosti Kubbo Select.

Vďaka nemu sa umenie týchto dvoch pánov mohlo stretnúť v zážitkovom párovaní jedla a vína. Invencie tento večer poskytol veľké priehrštie. Päť chodov, osem vín a jedno pivo, samé o sebe, ale aj vo vzájomnej kombinácii potešili zmysly účastníkov.

My vieme potešiť iba vaše oči, ale aj to stojí za to.

-hl-