Základ budúcej úrody

Zimným rezom sa dokáže významne ovplyvniť úroda nadchádzajúceho roka. To je dôvod, prečo jej dobrý vinohradník venuje patričnú pozornosť. Správnym vyviazaním letorastov sa vie potlačiť apikálna dominancia a tak sa docieli rovnomerný rast mladých letorastov. Veľmi dobre to vedia aj vo vinárstve Skovajsa, ktorých vinice dlhodobo produkujú hrozno vynikajúcej kvality.

-jm-