Zabíjačkové špeciality

Zabíjačka je jednou z mála tradícií, ktorá má okrem gastronomického aj spoločenský rozmer. V období zabíjačky sa totiž k členom domácnosti pripája aj širšie príbuzenstvo či priatelia. V minulosti bola táto udalosť na dedinách pravidelne takmer v každom dome, pretože mäso v obchodoch nebolo vtedy až tak dostupné. Predstavovala akúsi rodinnú slávnosť a aj keď ide o náročnú prácu, bola zároveň zdrojom rozptýlenia a príležitosťou na zábavu.

Chov ošípaných bol pre našincov zdrojom živobytia, pretože zakonzervovanie a postupná konzumácia mäsa pomohli rodine prekonať dlhé zimné obdobie. Zúčastniť sa pravej rodinnej zabíjačky dnes už nie je také bežné. Aj keď by niekomu zabíjanie prasiatka mohlo byť proti srsti, v minulosti išlo o ceremóniu, ktorej súčasťou bolo aj vyjadrenie vďaky za jedlo a za život zvieraťa. Neoddeliteľnou súčasťou zabíjačky sú aj rôzne špeciality, ktoré majú svoje špecifiká v závislosti od krajov.

My sme vám pripravili tie, ktoré sa tešia obľube v okolí Nitry.

Jaternice
Krvavničky
Sedliacka kaša
Zabíjačkové pečené mäso