Za vínom do Šenkvíc 2022

Spolok vinárov a vinohradníkov v Šenkviciach zorganizoval poslednú aprílovú sobotu jedenásty ročník tejto obľúbenej akcie. Podujatie je určené pre všetkých milovníkov poctivého slovenského vína, ktorí ocenia priateľskú atmosféru v tejto čarovnej vinohradníckej obci.

Svoje víno, pivničky, výrobné a prezentačné priestory predstavilo viac ako tridsať vinárov a tak tí, ktorí sem zavítali, mohli nahliadnuť do priestorov, ktoré sú pre verejnosť počas roka väčšinou neprístupné.

Tento rok bolo podujatie obohatené špeciálnou novinkou. Návštevníci mohli ako prví na Slovensku ochutnať vína, ktoré niesli označenie VGP, teda Víno garantovaného pôvodu. Hlavným cieľom VGP je propagácia slovenského vína vyrobeného výlučne zo slovenského hrozna a zlepšenie jeho vnímania na domácom trhu.

Autor tohto projektu je Ivan Záleský. Idea takejto pomoci slovenským vinárom ho napadla počas prvej vlny „korony“, kedy sa naplno začali prejavovať odbytové problémy slovenských vinárov. Ako hlavný problém vníma dovoz lacných vín zo zahraničia, ale aj ich nedostatočnú kontrolu, a s tým spojené a neriešené hrozby falšovania slovenského vína.

Projekt VGP prináša novú značku garancie pôvodu a transparentnosti pôvodu hrozna pomocou moderných technológií, konkrétne pomocou blockchainu. Zameriava sa na dve fázy monitorovania vzniku vína.

V prvej na samotné hrozno, z ktorého je dané víno vyrobené, kto ho vypestoval, kde, v akom objeme a komu bolo odovzdané na spracovanie.

V druhej fáze sa hrozno spojí s konkrétnym vinárom a vyrobeným vínom. Zvlášť je teda monitorovaný výsledok práce vinohradníka a zvlášť vinára. A na celý tento proces dohliada dôverník, osoba poverená vinárskym spolkom, ktorá je jedným z dôležitých garančných prvkov projektu.

-kamzavinom.sk-