Výnimočné jubileum výnimočnej ženy

Dopestovať kvalitné hrozno v technologicky ideálnej zrelosti a vyrobiť z neho dobré víno je v predstavách väčšiny z nás výsada mužov. Aj keď to z väčšej miery platí, za úspechmi najlepších vín býva mnohokrát skrytá aj práca žien.

Jednou z nich je aj uznávaná šľachtiteľka pani Dorota Pospíšilová, ktorá sa trinásteho februára tohto roku dožila krásneho životného jubilea deväťdesiatich rokov. Kolegovia z branže ju považujú za prvú dámu československého šľachtenia Viniča hroznorodého. Po štúdiu poľnohospodárstva v Košiciach bola umiestnená na Výskumný ústav rastlinnej výroby do Boroviec pri Piešťanoch. Odtiaľ sa posunula na ÚKSÚP na pedologické oddelenie, odkiaľ po pár rokoch prestúpila na Výskumný ústav vinohradnícky v Bratislave, kde pôsobila takmer celý svoj profesný život.

 

Vyšľachtila niekoľko desiatok uznaných muštových aj stolových odrôd, je aj autorku najznámejších a najrozšírenejších slovenských odrôd Dunaja a Devínu. Ovláda sedem svetových jazykov a ak k tomu prirátame aj slovenčinu a češtinu Dorota Pospíšilová by bola už len kvôli jazykovej vybavenosti výnimočnou ženou. Výsledkom jej práce sú však hlavne nové odrody. Celoživotný sen objasnenia problematiky Viniča divého sa jej tiež splnil, keď koncom minulého roka vyšla jej ostatná publikácia pod názvom Lesný vinič Vitis vinifera ssp. silvestris Gmelin a jeho výskyt na Slovensku.

Popri všetkých jej pracovných úspechoch však aj naďalej ostáva veľmi skromná a sama o sebe tvrdí: „Skromnosť považujem za principiálny postoj, preto akékoľvek honorácie zásadne odmietam. Tvrdá práca mi vždy bola mottom, pretože jej plody sú nezničiteľné. Každá práca vytvára plody, či už duchovné, alebo hmatateľné. Počas aktívnych rokov som mala vždy na zreteli, že pracujem pre budúcnosť, preto obrovská vďaka patrí ľuďom, ktorí mi nové odrody pomohli uviesť do života.“

-jm-