Vo vinárstve Mavin-Martin Pomfy bola vzácna návšteva

Do známeho slovenského vinárstva Martina Pomfyho zavítal celosvetovo uznávaný vínny odborník Frank Smulders, ktorý patrí k najvplyvnejším osobnostiam medzinárodného sveta vína.

SmuldersJeho pohľad prísneho odborníka svetovej kvality, názorovo neovplyvneného z výrobného, someliérskeho či predajného hľadiska, si v tomto vinárstve preto veľmi cenia. Jedinečne moky od Martina Pomfyho, zatiaľ ako jediné slovenské vína, hodnotil tento odborník vysoko nadpriemerne.

Tohto držiteľa vzácneho titulu Master of Wine, ktorý získal v roku 1992, zaujímala nielen výroba vína, ale chcel sa tiež oboznámiť aj s vinicami, kde sa rodia vína s Martinovým osobitým rukopisom.

-jm-