Vinohrady Chateau Grand Bari sa rozrastajú

Založenie výsadby je dôležitým okamihom v živote každého vinárstva. Nedávno takýto zažívali aj vo vinárstve Chateau Grand Bari, keď vysádzali nové plochy vinohradov v tokajských lokalitách Ružičky, Konopisko a Čelejka. Všetky tieto hony sú zaradené do najvyššej kategórie 1A.

Celková plocha nových vinohradov je približne 15 hektárov. Veľká časť z nich sa nachádza v tesnej blízkosti sídla vinárstva a tak budú dotvárať jeho, už teraz nádhernú, scenériu. Keďže sa toto vinárstvo nachádza vo vinohradníckej oblasti Tokaj, vysádzali sa iba štepy Furmintu, Lipoviny a Muškátu žltého.

Výsadba sa už dávno nerobí ako kedysi. Asistujú pri nej najmodernejšie technológie. Aj tu sa využíval sadzací stroj, ktorý bol riadený GPS systémom, aby dokázal zabezpečiť maximálnu presnosť.

-jm-

Chateau Grand Bari