Vinohradníci a vinári sa dohodli

Druhú decembrovú stredu sa v pezinskom Malokarpatskom múzeu stretli zástupcovia Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska, aby podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Za Zväz ju podpísal jeho predseda Vladimír Mrva a Cech pri tomto slávnostnom akte zastupoval Miroslav Fondrk.

Zástupcovia oboch združení sa venovali nielen problémom, ktoré ich trápia už dlhšiu dobu, ale zaviazali sa aj k spoločnému rokovaniu s orgánmi štátnej správy. Vynaložia všetku možnú snahu z ich strany, aby získali čo najviac prostriedkov, ktorými by mohli kompenzovať straty spôsobené momentálnou globálnou situáciou a boli konkurencieschopnejší v porovnaní s vinármi z ostatných krajín.

Od jednotnej komunikácie si sľubujú podporu všetkých vinohradníkov a vinárov bez rozdielu veľkosti.

-jm-
Snímka archív CVVS

Vinohradníci a vinári sa dohodli