Víno, ženy a funk

Uprostred pezinských vinohradov sa konal benefičný guestival Ženy Víno Funk, v rámci ktorého vystupovalo nielen niekoľko miestnych vinárov, ale aj množstvo veľmi zaujímavých umelcov, ktorí spojili príjemné chvíle s dôležitou témou domáceho násilia na ženách.

Zmyslom guestivalu je stretnúť sa so svojimi priateľmi, spoznať aj ich priateľov a vychutnať si spoločne zážitok z kultúry, jedla či vína. Preto má táto akcia riešenie na predaj vstupeniek tak, aby sa dostali len ku kamošom a ich kamošom. Napomohlo sa tak k bezproblémovej organizácii podujatia a priamo prispelo k podpore zmysluplnej iniciatívy.

Celý projekt je o ženách a o osvete, ktorá pomáha bojovať proti násiliu na nich. Autori tohto projektu tiež chceli ukázať, že ťažké témy si vôbec nezaslúžia, aby sa o nich mlčalo, a že diskusia o nich môže byť aj súčasťou festivalu.

Posledné roky však všetci, chtiac či nechtiac, čelíme pravidelnej dávke frustrácie zo situácií, ktoré sa dejú vo svete a len veľmi ťažko s nimi vieme niečo urobiť, aj keď naše životy a pocity priamo ovplyvňujú. A preto je dôležité o svojich pocitoch rozprávať práve v dobe, kedy je spoločnosť mimoriadne názorovo a hodnotovo rozdelená. Z toho dôvodu sa tento rok organizátori rozhodli podporiť Ligu za duševné zdravie a ich projekt – Klub Nezábudka – podpornú skupinu duševného zdravia.