Vinársky klub FINESA Brezno oslavoval

Pri príležitosti 20. výročia prvého zápisu o činnosti vinárskeho klubu FINESA Brezno v jeho kronike, zorganizovali dňa 03.11.2023 pre svojich členov v priestoroch klubu „výročnú schôdzu“. Takáto udalosť si zaslúžila aj výnimočne veľké vína, minimálne obsahom, a tak si členovia 20-ročnú oficiálnu činnosť klubu pripomenuli 3-litrovým Pinotom Noir 2012 od Ivana Foriša z Limbachu a 5-litrovými fľašami DUNAJA 2016 a Cabernetu Sauvignon 2 (2017) od Martina Pomfyho z Vinosád. Táto kolekcia bola ešte doplnená fľašami z archívu klubu, pričom prednosť dostali, ako inak, vína z ročníka 2003.

Pri tejto príležitosti sa aj bilancovalo. Spomínalo sa na vinárske bály organizované klubom počas fašiangov, na vinárske zájazdy k vinárom nielen na Slovensku, Morave, ale aj do Rakúska, na vinárske súťaže a degustácie po celom Slovensku, kde bola možnosť stretnúť a spoznať snáď všetkých, ktorí vo vinárstve a vinohradníctve na Slovensku niečo znamenajú.

Spomínalo sa aj na konkrétne degustácie v klube s množstvom vinárov, ktoré boli zakaždým osobitým zážitkom v rámci získavania vedomostí o slovenských vínach a praktických skúseností s nimi. Za všetky je možné zmieniť aspoň degustácie s pánom prof. Malíkom, ktorý ich, pod názvami Piatky vínne sviatky či Vinum adventum, spomenul aj vo svojich publikáciách. No a pripomenul sa aj prvý zápis v kronike klubu dňa 3. 10. 2003, keď bol v klube predstavený prvý slovenský Svetový šampión z medzinárodnej výstavy Vino Ljubljana 2003, Rizling Rýnsky 2002, z vtedajšej Vinohradníckej spoločnosti Modra. Klub tak začal svoju oficiálnu činnosť veľkolepo – najlepšie hodnoteným vínom, aké sme doma na Slovensku v tom čase mali.

A trochu štatistiky: Pri počte degustácií minimálne 10 počas jedného roka kmeňoví členovia (fungujúci od založenia klubu), mohli absolvovať na pôde klubu viac ako 200 degustácií, prísť do styku s úctyhodným počtom vzoriek vín, keď priemerný počet vychádzal 14 a členovia na objednané vína po degustácii vynaložil aj nemalé peniaze. Skôr, ako dospeli ku konkrétnym číslam, radšej prestali počítať, lebo ako sa všetci na záver zhodli, to všetko, čo zažili pri objavovaní toľkých skvelých slovenských vín, stálo zato.

Štefan Demian, Vinársky klub FINESA, Brezno