Vinárske akcie opäť začali

Predposledný májový piatok a sobotu sa po vynútenej prestávke spôsobenou globálnou pandémiou konečne začali verejné vinárske akcie. Pod Malými Karpatmi sprístupnilo na akcii Otvorené vínne pivnice na Sv. Urbana, svoje pivnice viac ako stodesať vinárov a tak si milovníci dobrého vína a zážitkov mohli po viac ako roku opäť vychutnať vínne moky vinárov od Bratislavy až po Smolenice.

-jm-

MVC-2021 MVC-2021