Velburg

Možno sa zamýšľate, čo je to za názov. Jeho autorom je zanietený vinár z Pukanca Ján Rosenberger. Označil nim jedno zo svojich vín, ktoré je zaujímavé hneď z niekoľkých pohľadov.

Silueta holubice na etikete tam nie je náhodou. Symbolizuje Slovenské národné povstanie, ktorého 75. výročie si práve pripomíname. Spomínam to preto, lebo presne v tento deň, ale minulý rok, sa zberalo hrozno na výrobu tohto vína. Je kupážou odrôd Veltlínske zelené a Burgundské, teda Rulandské biele.

Pôvodne sa malo toto víno volať Mor ho, ale u Janka tento názov evokoval skôr červené víno, tak sa nakoniec rozhodol pre Velburg. Symbolika so SNP je nielen v počte fliaš, ktorých bolo vyrobených 1944, ale aj v motte, ktoré je uvedené na etikete: „Začnite s ochutnávaním.“

Dúfame, že tento Jankov pokus vyvolá iba masívne ochutnávanie a nie vysťahovanie.