V Château Topoľčianky odmeňovali

O vinárstve Château Topoľčianky je známe, že má veľmi malú fluktuáciu zamestnancov. Aktuálne v ňom pracuje viac ako stopäťdesiat ľudí a približne polovica z nich minimálne pätnásť rokov. Ak sa nad tým zamyslíme, môžeme v dnešnej dobe tvrdiť, že je to až neuveriteľné číslo.

Na druhej strane to svedčí o tom, že v tomto vinárstve sa o zamestnancov dobre starajú a nemajú potrebu odchádzať. Pri príležitosti tridsiateho výročia založenia firmy spolumajitelia odovzdali krásne darčekové predmety a osobné odmeny tým najvernejším zamestnancom, ktorých si rozdelili do troch skupín.

V prvej boli tí, ktorí pracujú v Château Topoľčiankach minimálne pätnásť rokov, v druhej viac ako dvadsať rokov a v tretej dvadsaťpäť a viac rokov. Akýmsi topoľčianskym „Highlandrom“ je pani Mária Danišová, ktorá pracuje v tomto vinárstve od úplného začiatku. Pri poďakovaní na pódiu vtipne poznamenala, že ona tu nezačala pracovať pred tridsiatimi rokmi, ale ju spolumajitelia kúpili spolu s vinárstvom.

Pocty sa dostalo aj zamestnancom, ktorí si už užívajú zaslúžený dôchodok. Odmenení boli nielen Samuel Waldner, Mária Lumnitzerová či Miloš Ševčík, ale aj hlavný technológ Tibor Ferner, ktorý v Château Topoľčiankach pracuje už od augusta 1995. Moderátor tohto veľmi milého podujatia, známy herec Štefan Skrúcaný, na záver poprial tomuto vinárstvu ešte minimálne ďalších tridsať úspešných rokov a my sa k jeho prianiu pripájame.

-jm-