Unikátny pomocník

Príprava pôdy na výsadbu nového vinohradu trvá približne dva roky, preto sa na nič nesmie zabudnúť. Veľmi dôležitou súčasťou je aj poriadna rigolácia, teda hlboká orba. Robí sa až do hĺbky skoro jedného metra.

V Pivnici Orechová k tomuto úkonu využívajú starý, ale osvedčený rigolačný pluh, ktorý je mimo orby vystavený v areáli vinárstva. Ak príde jeho čas, opustí svoje miesto, pripraví sa na prácu a po splnení úlohy sa vráti späť ako obdivovaný exponát.

-jm-