Uctili si patróna vinárov a vinohradníkov

Vo vinohrade Viničky 1., ktorý patrí vinárstvu Domin & Kušický sa konala milá udalosť. Pár dní pred sviatkom sv. Urbana sa tu odhalila a vysvätila socha tohto patróna vinárov a vinohradníkov, ktorá je dielom rezbára Ladislava Balgu.

Samozrejme, že nechýbal ani slávnostný prípitok, ktorým si všetci zúčastnení uctili aj nositeľov mena Urban. Vinohradníci a vinári po stáročia prosia sv. Urbana, aby chránil ich vinice pred nepriaznivým počasím a doprial im hojnú úrodu. Bol to pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený v roku 222. Legenda hovorí, že sa pred prenasledovaním ukryl vo vinici, čo mu zachránilo život.

Tak či onak, vinárstvu Domin & Kušický prajeme, aby nová socha patróna vinohradníkov a vinárov ochraňovala ich krásne vinice a aby sa každý rok mohli tešiť zdravej úrode hrozna.

-jm-

Domin & Kušický, sv. Urban Domin & Kušický, sv. Urban