Tokaj má nové odrody

Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj patrí k našim najvzácnejším vinohradníckym oblastiam. Jej jedinečnosť tkvie v sopečnom zložení pôdy a klimatických podmienkach, ale aj v pestovaných odrodách. Je charakteristická prírodne sladkými putňovými vínami, na výrobu ktorých sú nevyhnutné botrytické hrozienka nazývané cibéby.

Keďže základné odrody Furmint, Lipovina a Muškát žltý pestované vo vinohradníckej oblasti Tokaj prinášajú významnú úrodu cibéb len sporadicky v najpriaznivejších rokoch, boli vyšľachtené nové odrody Kabar, Kövérszölö a Zéta prinášajúce zvýšenú produkciu cibéb, a tým aj stabilnú produkciu putňových vín.

Vinohradnícka oblasť Tokaj je zapísaná ako chránené označenie pôvodu podľa práva Európskej únie, a preto bolo potrebné požiadať o schválenie doplnenia nových muštových odrôd, čo sa nakoniec aj podarilo a boli zaevidované aj na Úrade priemyselného vlastníctva.

„Kvalita a vlastnosti vinárskych výrobkov, ktoré špecifikácia vinohradníckej oblasti Tokaj produkuje, sú ovplyvnené osobitným prostredím s jemu vlastnou klímou a prírodným umom miestnych vinárov. Vďaka nim je víno vyprodukované v tejto oblasti cennou komoditou v celosvetovom meradle. Novovyšľachtené odrody pomôžu vinárom vypestovať a vyprodukovať každoročne väčšie množstvo putňových vín, ktoré sú cenené nielen u nás, ale aj v zahraničí, a tak dokážu do väčšej miery uspokojiť zákazníkov,“ konštatoval predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

-úpv-