Svätý Peter – požehnanie a ocenenie

Dňa 11.11. 2022, na sviatok Svätého Martina, zorganizoval Spolok vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre výročnú členskú schôdzu. Pri tejto príležitosti sa konalo tiež slávnostné požehnanie mladých vín rímskokatolíckym kňazom a ich odborné hodnotenie členmi spolku. Spolok má dlhú históriu a príkladne sa podieľa na osvete vinohradníctva a vinárstva.

Okrem iných aktivít pravidelne organizuje medzinárodný festival Rizlingu vlašského. Stalo sa tradíciou, že spolok každoročne príjme jedného čestného člena a uctí si tak osobnosti nášho vinohradníctva a vinárstva, s ktorými v rôznych formách úzko spolupracuje. V tomto roku sa čestným členom Spolku vinárov Svätého Urbana stal doc. Štefan Ailer.