Študentská odborná degustácia vín

Krátko po písomných maturitných skúškach čakala maturantov SVOŠMO Modra ešte jedna, vinársko – senzorická skúška. Po siedmykrát organizovala táto škola odbornú degustáciu pre žiakov štvrtého ročníka. Konala sa za účasti všetkých žiakov tretieho a štvrtého ročníka.

Hodnotenie realizujú priamo žiaci štvrtého ročníka pod vedením skúsených pedagógov a pozvaných odborníkov z praxe. Servis a obsluhu komisií zabezpečili žiaci tretích ročníkov. Tento rok pozvanie prijali, pán Ing. Marek Závracký, Ing. Richard Polkoráb, Ing. Tibor Ruman, Ing. Marián Bočko a Ing. Jaroslav Korbaš. Hodnotenie vzoriek prebiehalo pomocou degustačného hárku 100-bodovýcm systémom O.I.V. únie enológov anonymne.

Odborníci zasadli na stoličky predsedov jednotlivých komisií a konzultovali so žiakmi každú hodnotenú vzorku slovne aj pomocou degustačného hárku. Požiadavky na hodnotenie, ako aj na prácu komisie bola rovnaké, ako v reálnych hodnotiacich komisiách. Senzorické hodnotenie žiakom slúži ako praktické vyučovanie a pomáha im spoznávať víno po všetkých jeho stránkach, technologickej aj senzorickej.

Žiaci nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti v tejto oblasti, a vedia lepšie medzi sebou komunikovať a kooperovať s predsedom komisie. Naučia sa lepšie pracovať s degustačnou tabuľkou a jej vyhodnotením. Zároveň si viac uvedomujú hodnotu vína, ako produktu a jeho úspešnosť na trhu. Po sčítaní hlasov sa nakoniec šampión bielych vín stal Pinot blanc Seletion 2021 z Vinárstva Hanúsek. Medzi ružovými vínami exceloval Cabernet Sauvignon rosé 2021 z Víno Sabo a za najlepšie červené víno bol vyhlásený Dunaj, 2017 z vinárstva Terra Wylak.

-kčt-