Stretnutie pred Vianocami

Vinársky spolok svätého Juraja z Nitrianskych Hrnčiaroviec usporiadal víkend pred Vianocami druhý ročník Hrnčiarovskej vínnej cesty. Miestni vinári, na čele so známym enológom a pedagógom doc. Ing. Štefanom Ailerom PhD., sprístupnili viac ako tucet pivníc, v ktorých návštevníci mohli ochutnať zaujímavé vínne moky najmä z ostatného ročníka.

Ten nebol práve najjednoduchší, ale aj napriek tomu sa podarilo objaviť niekoľko veľmi krásnych vín. Napríklad Nitria od Ivana Šišku má vykročené naozaj veľmi dobre a o niekoľko mesiacov z nej môže byť krásny predstaviteľ tejto slovenskej odrody.

-jm-