Strekovské otvorené pivnice

Návštevníci, ktorí zavítali na tento obľúbený festival, ktorý sa konal druhý ročník v obmenenej podobe, si mohli vychutnať vína od takmer tridsiatich strekovských vinárov. Okrem degustácie vína sa rozprávali aj každodenné príbehy, užívala sa zvláštna atmosféra viníc či preciťovala čarovná atmosféra miestnych pivníc.

Okrem vín si návštevníci mohli vychutnať aj autentické hudobné programy na dvoch pódiách, ktoré sa nachádzali priamo vo vinohradoch. Samozrejme, že nechýbali ani gastrošpeciality typické pre tento región.

-jm-