Slovenské víno 2023

Koncom marca usporiadal Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska galavečer Slovenské víno 2023, počas ktorého bolo v spolupráci s našim časopisom Vinotéka vyhlásené nielen Vinárstvo roka 2023, ale odovzdaných bolo aj viacero ocenení.

V roku 2022 sa medzi najlepšiu stovku vín dostali vína od 33 slovenských vinárov. Z nich najväčší počet, dvanásť, získalo trnavské vinárstvo Petra Stanka a Vladimíra Mrvu.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska udeľuje každoročne ocenenie Vinárska osobnosť tým, ktorých práca dlhodobo prispieva k rozvoju sektora vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Tento rok boli medzi ocenenými vinohradník a vinár srdcom a dušou Ing. Vladimír Sodoma, ocenenie získal aj prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. za prínos v oblasti zvyšovania kvality a kontroly vína na trhu a túto vzácnu trojicu doplnil  Ing. Ľubomír Vitek za celoživotný prínos v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Prestížne ocenenie Vinárstvo roka udeľuje Zväz spolu s naším časopisom Vinotéka. V roku 2023 sa ním môže popýšiť Zámocké vinárstvo, ktoré získalo rekordných 231 bodov, z toho rekordných 142 bodov za zlaté medaily v súťažiach.