Šľachtiteľka viniča Dorota Pospíšilová získala pamätnú medailu SAV

Slovenská akadémia vied ocenila túto špičkovú a medzinárodne uznávanú vedkyňu a autorku pri príležitosti 70. výročia založenia akadémie. Celkovo sa podieľala na vyšľachtení 24 uznaných odrôd viniča. Medzi jej najznámejšie vína patria Devín, Dunaj, Hron, Rudava či Váh. Dorota Pospíšilová je nielen špičkovou vedkyňou, ale aj plodnou autorkou.

Jej posledná publikácia Lesný vinič, vydaná vo Vydavateľstve SAV Veda, je výsledkom európskeho projektu, v rámci ktorého hľadala a objavila cenné náleziská viniča lesného zapísaného v Červenej knihe ohrozených druhov rastlín.

Zdroj: SAV, Foto: Martin Bystriansky
Na obr. Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom počas udelenia pamätnej medaily SAV, ktorú získala za svoju dlhoročnú a medzinárodne uznávanú prácu.