Rytieri sa rozrástli

Začiatkom decembra sa v Pezinku konalo stretnutie členov Klubu rytierov vína. Jedným z bodov programu bolo aj slávnostné prijatie nových členov. Za účasti Herolda Slovenskej republiky Ladislava Vrtela sa novými rytiermi stali nielen Ing. Igor Sandtner a Pavel Vaška, ale aj jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov a vinárska ikona s obrovskou charizmou Ing. Miroslav Petrech.

-jm-