Promitor Vinorum, Galanta

Roky sa v meste Galanta oficiálne výrobe vína nevenovala žiadna firma, aj keď sú tu na to vytvorené všetky potrebné podmienky. Zašlú slávu tohto vinohradníckeho kraja sa rozhodlo obnoviť vinárstvo Promitor Vinorum.

 

István Matusek, riaditeľ vinárstva Promitor Vinorum, sa k vínu dostal vďaka svojmu otcovi. Ten dlhé roky pracoval v neďalekom družstve Agrimpex v Trsticiach. Popri iných činnostiach tu obhospodarovali vyše 100 ha hektárov viníc. Väčšina produkcia hrozna vtedy končila v spoločnosti Hubert.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa okolo otca pána Matuseka sformovala partia, ktorá po stopách svojich partnerov z Moravy (Horní Moštěnice) začala vyrábať víno už moderným reduktívnym štýlom. Časť pôvodnej výsadby začali obrábať a strihať s prihliadnutím na kvalitu. Malá zmena priniesla veľké výsledky. Zistili, že aj na tejto lokalite sa dá dopestovať hrozno s cukornatosťou nad 20°NM, čo dovtedy pokladali takmer za nemožné.
Nanešťastie však prišlo obdobie, počas ktorého Európska únia dotovala výrub vinohradov, a tak podstatná časť viníc aj v okolí Galanty ľahla popolom.

Pomalší rozbeh, ale rýchly nárast

Na prelome milénia začal Matusek st. pomaly zasväcovať do tajov výroby vína svojho syna, ktorému sa to okamžite zapáčilo. Naučil ho rozoznať odrodovú charakteristiku vín. Prišla doba nekonečných slepých degustácií a naučil sa vážiť si čírosť, čistú aromatiku a očarujúcu vôňu akostných vín.

Jeden rok stretal druhý a o desať kampaní neskôr prišiel otec za synom s návrhom, aby skúsili vyrobiť víno aj sami doma, v synovej pivnici pod rodinným domom. Rozhodnutie bolo rýchle a za krátky čas jeho pivnicu zdobili dve nové nerezové nádoby, v ktorých kvasil ten istý mušt ako v družstevnej pivnici v Trsticiach.

Napriek rovnakému vstupnému materiálu výsledok vlastného prístupu pozitívne prekvapil otca aj syna.
Syn István začal prenikať do výroby vína stále viac a viac. Nepretržite zháňal všetky dostupné informácie. Získané vedomosti sa snažil uplatniť aj v praxi. Generačný rozdiel v názore na výrobu vína, podporený najnovšími poznatkami, priviedli otca a syna na vinársku križovatku. István totiž chcel zmeniť aj postupy a podmienky spracovania hrozna, ktoré dovtedy v družstve nemohol ovplyvniť.

Vyžadovalo to aj technologické zmeny a priestorové úpravy, ktoré už v otcovom družstve nebolo možné zrealizovať. Zapojil sa teda do partie s regionálnym duchom a odhodlaným srdcom jeho kolega Ľudovít Duray, spolumajiteľ firmy Promitor. V roku 2014 začali spoločne budovať vinárstvo Promitor Vinorum v novom sídle, v priemyselnej časti Galanty.
Zámerom bolo založiť si vinárstvo, ktoré môže byť reprezentačnou pýchou celého regiónu.

Mladosť nemusí vždy znamenať pochabosť

Už v najbližšej kampani sa potvrdilo, že aj žiak niekedy dokáže predbehnúť svojho majstra. Synove vína boli o poznanie krajšie ako otcove. Ten sa však zachoval ako ozajstný chlap. S úctou prišiel k synovi a uznal, že jeho spôsob výroby vína dáva lepšie výsledky.

Po vzájomnom rozhovore sa dohodli, že sa skúsia zúčastniť aj nejakých vinárskych súťaží. Dôvodom nebola vidina medailí, skôr chceli vedieť, ako sú v skutočnosti na tom ich vína. Zo začiatku boli výsledky všelijaké, ale z drobných chybičiek sa dokázali, a hlavne chceli poučiť. Za veľmi krátky čas sa kvalitatívne posunuli o vý́znamný krok ďalej.

Promitor Vinorum nie je iba o víne, ale aj o všetkom, čo je spojené s jeho kultúrnou umiernenou konzumáciou. Krásna degustačná miestnosť je súčasťou tohto vinárstva hlavne preto, aby v jej priestoroch mohli organizovať riadené ochutnávky spojené s dobrým a chutným jedlom.

V tomto vinárstve to majú naplánované tak, aby sa každý, kto sem zavíta, cítil dobre a dozvedel sa o víne aj niečo nové. Každá ochutnávka mala doteraz okrem poctivého vína aj nejakú pridanú hodnotu, najčastejšie v podobe živej kapely, umeleckého prednesu, ale dá sa tu zažiť aj krátky kurz venovaný základným zásadám degustácie vína.

Našli si svoj smer

V tomto vinárstve platí zásada, že všetky červené vína sa robia tradičným spôsobom, vyzrievajú určitý čas aj v drevených sudoch. Ako dlho záleží od toho, aký štýl si naplánovali z danej odrody vyrobiť. Počas kvasenia sa matolinový koláč nielen zatláča, ale aj zvrchu sprchuje mladým vínom. V tých istých nádobách prebieha aj jablčno-mliečne kvasenie. Do sudov putujú mladé vína až po fermentácii.

Pri niektorých bielych vínach, hlavne tých, ktoré sú určené na vyzrievanie v drevených sudoch, robia battonage na jemných kaloch. Pri aromatických vínach používajú aj studenú maceráciu. Pri ružový́ch vínach postupujú francúzskym štýlom z Provance, tak v nich dosiahnu vyššiu aromatiku a lososovú farebnosť.

Pri následnom lisovaní dodržujú stupňovité kroky, ktoré sa používajú aj v známej oblasti Champagne. Dôraz kladú na nižší tlak a hlavne oddeľujú frakcie počas lisovania. Od roku 2017 posledné frakcie na výrobu vín úplne vylúčili a používajú ich iba na burčiak.

Takýmto spôsobom významne redukujú potrebu rôznych prípravkov na elimináciu nežiadúcich tónov vo vínach. Výsledkom je, že až deväťdesiat percent vín z produkcie vinárstva Promitor Vinorum je vyrábaných zo samotoku, alebo prvých frakcií z lisovania.
Keďže výroba vína nie je hlavným zdrojom príjmu rodiny Matu- sekovcov, môžu si dovoliť sústrediť sa hlavne na výrobu vín vyššej kvality. Do predaja púšťajú iba tie, za ktorými si pevne stoja, čo sa týka kvality aj chuti. Momentálne produkujú dvadsaťtisíc litrov ročne. Vedia si predstaviť, že by produkciu zdvojnásobili, ale určite je to ich strop. Prioritou je, aby dokázali osobne garantovať nastolenú kvalitu.

Pritor Vinorum Cuvee-2018

 

Rozumný krok aj k vlastnej vinici

Zatiaľ väčšinu hrozna nakupujú z Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, najmä z obcí Belá, Mužla a Rúbaň. Odborne síce do procesu pestovania nezasahujú, ale vybrali si takých vinohradníkov, ktorí majú rovnaký názor na pestovanie hrozna ako oni. Zastávajú názor, že až z osemdesiatich percent hrozno ovplyvňuje kvalitu výsledného vína. Takéto číslo je až príliš vysoké na to, aby ho všetko iba nakupovali. Rozhodli sa preto, že si vysadia aj vlastný vinohrad.

Priamo v Galante sa im podarilo dostať k trojhektárovej parcele so starým neudržiavaným viničom. Rokmi zanedbanej výsadbe už nedokázali pomôcť a museli ju úplne zrevitalizovať. Po poctivej rigolácii a dobrom vyhnojení na nej vysadili nielen Rizling rýnsky a Rizling vlašský, ktorým sa tu dlhodobo veľmi dobre darí, ale vsadili aj na Zweigeltrebe a dvojicu so slovenským rukopisom, Devín a Dunaj.

Tento rok z nich očakávajú prvú poriadnu úrodu. Napriek tomu v rámci podpory zosilnenia koreňov plánujú ešte viac ako polovicu úrody obetovať. Ich prístup k výrobe vína a snaha o čo najlepšiu kvalitu mali ťažší rozbeh, ale momentálne už žnú plody svojej práce, ktoré dokonca ocenili aj za hranicami Slovenska.

Galanta má ako partnerské mesto Mikulov. Pred štyrmi rokmi na Galantských mestských trhoch, ktorých súčasťou je aj vínna ulička, sa vinárstvo Promitor Vinorum dostalo medzi vinárov z Moravy. Veľmi rýchlo sa zoznámili a tak si porozumeli, že o rok neskôr sa, ako jediné vinárstvo zo Slovenska, zúčastnili a mohli prezentovať svoje vína na Pálavskom vinobraní.

Priamo na akcii sa im dostalo ďalšej pocty, keď starosta Mikulova po slávnostnom príhovore pristúpil k ich stánku na prvú degustáciu a otvoril vínnu uličku. Miestni vinári ich vôbec nebrali ako konkurenciu,pretože priateľská moravská vinárska duša tvrdí, že každé víno si nájde svojho konzumenta. To galantské z Promitor Vinorum je navyše vyrábané s láskou, citom, má tú pravú vinársku dušu a vďaka nemu mohlo okolie tohto mesta znovu zažiť vinársky zrod.