Pivnica Tibava

Toto vinárstvo na prelome tisícročia doslova chátralo. Vďaka jeho novému majiteľovi Kamilovi Červenkovi je v súčasnosti prosperujúce, s viac ako dvesto hektármi vlastných vinohradov.

 

Legislatíva tibavské vinice začleňuje do Východoslovenskej vinohradníckej oblasti, presnejšie do Sobranského vinohradníckeho rajónu. Geograficky je táto poloha, z hľadiska umiestnenia viníc, viac ako priaznivá. Tie, ktoré patria Pivnici Tibava, s.r.o., ležia na južných svahoch vulkanického pohoria Vihorlat. Práve jeho vrchy vytvárajú účinnú prírodnú bariéru proti prieniku studených severných vetrov, čo výrazne ovplyvňuje klimatické pomery v tejto oblasti. Dĺžka slnečného svitu dosahuje úctyhodných dvetisícdvesto hodín ročne a suma aktívnych teplôt počas vegetácie je minimálne tritisíc tristo stupňov Celzia. Sopečný pôvod je základom vyššej minerality pôdy, ktorá sa prejavuje v hrozne a následne aj vo víne. Teplé slnečné počasie prispieva k výbornej zrelosti hrozna. Tieto klimatické a geologické špecifiká vytvárajú predpoklady na výrobu kvalitných vín s pečaťou miestneho terroir. Vhodnosť miestnej mikroklímy si uvedomovali už naši predkovia a prvé zmienky o viniciach z tejto lokality pochádzajú už z roku 1413.

Hrozno z vlastných viníc
Základy moderného vinohradníctva a vinárstva, ako nástroja na komerčnú výrobu a predaj vína v tejto oblasti, siahajú do 60-tych rokov minulého storočia. V tomto období tu bolo vysadených viac ako štyristo hektárov viníc a bol vybudovaný vinohradnícko-vinársky závod na spracovanie hrozna a výrobu vína. Jeho špecifikom bolo, že produkoval čisto odrodové akostné vína. To bola v tej dobe vzácnosť, pretože väčšina na Slovensku vyrobeného vína tvorili rôzne typy značkových vín. Preto boli vína z daného regiónu cenené a často končili na stoloch významných ľudí vtedajšej doby v celom Československu.
So zmenou vlastníctva zo štátneho na súkromné, boli jej noví majitelia konfrontovaní s tvrdou realitou porevolučného podnikania a spoločnosť skončila v konkurze. V roku 1999 na tradíciu pôvodného závodu a vinárstva v Tibave s odhodlaním nadviazal súčasný majiteľ spoločnosti PIVNICA TIBAVA s.r.o, pán Kamil Červenka. Od začiatku sa zameral na rekultiváciu a obhospodarovanie pôvodných viníc, výsadbu nových viníc a modernizáciu vinohradníckej techniky. Momentálne je väčšina úkonov vo vinici mechanizovaných. Výrazne sa tak eliminuje potreba manuálnej práce, ktorá je nákladná, ale najmä zdĺhavá. Nájsť zodpovedného človeka je čoraz zložitejšie a pri výrobe vína je tento faktor nesmierne dôležitý.
Pri súčasnej výmere takmer dvesto hektárov viníc sú práve šetrenie času a efektivita práce dôležitými ukazovateľmi kvality budúcej úrody. Taká výmera viníc robí z tohto vinárstva lídra v regióne a zaraďuje ho medzi najväčšie vinohradnícko-vinárske podniky na území Slovenskej republiky. Prioritou je dopestovať kvalitné hrozno bez ohrozenia biodynamiky miestneho životného prostredia. Preto je väčšina viníc zaradená do systému integrovanej produkcie hrozna.
Pri výsadbe rešpektujú miestny terroir, vysádzajú odrody, ktoré sú v danej lokalite rokmi overené. Najväčšie plochy preto zaberajú odrody Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Frankovka modrá a Tramín červený, ktorý je právom považovaný regionálne za kráľovskú odrodu. V menšej, ale nezanedbateľnej miere, sú vo viniciach zastúpené aj všetky burgundské odrody, ale aj Sauvignon, Rizling vlašský, Muškát moravský, Pálava, Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe, Modrý Portugal, Alibernet či Neronet. Z odrôd vyšľachtených na Slovensku sú to Devín a Dunaj, ku ktorým minulý rok pribudla mladá výsadba odrôd Rosa a Rudava. Zaujímavosťou sú tiež mladé výsadby odrôd Tempranillo a Cabernet Franc.

Kvalitné technológie
Prevádzka spoločnosti PIVNICA TIBAVA sa nachádza priamo na hlavnej ceste v Sobranciach. Ide o moderný a funkčný komplex budov, v ktorých sa pomocou najmodernejších technológií spracováva hrozno, vyrába a aj skladuje víno. Hrozno sa spracuje gravitačným spôsobom, aby bolo eliminované mechanické poškodenie bobúľ. Rmut potom smeruje do maceračných nádob s kapacitou päťtisíc litrov, alebo priamo do pneumatických lisov. Výraznou novinkou vo vinárstve je skupina deviatich, samostatne fungujúcich kryomaceračných nádob s objemom od tisícsedemsto až do dvetisíc päťsto litrov. Táto technológia umožňuje macerovanie rmutu pri nízkej teplote, bez rizika spontánneho rozkvasenia. Zvyšuje sa tak nielen extraktívnosť, ale aj vyzrievací potenciál vína. Zaujímavosťou v tomto vinárstve je, že pri alkoholovej fermentácii je možné naraz chladiť až stopäťdesiat tisíc litrov muštu v nerezových tankoch s objemom od päťsto až do šesťtisíc litrov.
Modernizácia sa dotkla aj vyzrievacej časti výroby a v súčasnosti dokážu celú produkciu skladovať v nerezových tankoch. Vína s najvyšším potenciálom po fermentácii putujú do dubových sudov a to nielen klasických barikových, ale aj väčších, z ktorých najobjemnejšie majú tisícpäťsto litrov. Veľkou výhodou je vlastné laboratórium, v ktorom je možné vyhodnocovať všetky dôležité analytické parametre či už muštov alebo hotových vín v podstate okamžite, čo umožňuje technológovi promptnú reakciu pri výrobe vína.

Kvalita vín je pre nich alfou aj omegou
Pre spoločnosť PIVNICA TIBAVA, s.r.o je kvalita produktov prvoradá. Vo februári roku 2014 získala ako prvá vo vinárskom priemysle na Slovensku medzinárodne platný certifikát FSSC 22000 (Food Safety Management System Certification) pre činnosť „Výroba a fľašovanie vína“, ktorý je organizáciou GFSI (Global Food Safety Initiative) medzinárodne uznaným štandardom pre bezpečnosť potravín a jeho certifikácia je akceptovaná obchodnými reťazcami ako dostatočný dôkaz o bezpečnosti potravín zo strany výrobcu. Vysoký štandard začiatkom tohto roku podporili nákupom novej fľašovacej linky značky GAI, ktorá je považovaná za najkvalitnejšiu vo svojom segmente. S touto technológiou spoločnosť prechádza na skrutkové uzávery, ktoré sú považované z hygienického hľadiska za veľmi stabilné, hlavne z dôvodu ich senzorickej neutrality. Od roku 2008 je spoločnosť PIVNICA TIBAVA, s.r.o. držiteľom certifikátu ISO 9001:2015, zameraného na dodržanie hygienických a kvalitatívnych štandardov počas celého výrobného procesu. Od septembra 2015 je aj držiteľom certifikátu The Supply Chain Initiative, ktorý na európskej úrovni združuje dodávateľsko-odberateľský reťazec a deklaruje dodržiavanie čestných vzájomných vzťahov v rámci obchodovania. Taktiež sú držiteľom Značky kvality SK a Značky kvality SK Gold, ktorú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoročne udeľuje produktom vyrábaným výlučne z domácich surovín pri dodržaní deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti surovín.

Vína s oceneniami
Spoločnosť PIVNICA TIBAVA, s.r.o. má momentálne vo svojom sortimente takmer päťdesiat druhov vína z dvadsiatich troch odrôd viniča hroznorodého. Najväčšiu časť produkcie vinárstva tvoria akostné. Každoročne sa však z redukovaných úrod vyberá hrozno na výrobu vín s prívlastkom. Pri nich úroda nepresahuje viac ako šesť ton hrozna z jedného hektára vinohradu. Ide o vína odzrkadľujúce miestne terroir. Sú extraktívne, s charakteristickou arómou a vynikajúcim archivačným potenciálom. Každoročne sa vinárstvo zúčastňuje na domácich aj zahraničných výstavách s veľmi priaznivými výsledkami. V roku 2016 získali takmer päťdesiat zlatých a strieborných medailí s pätnástimi vínami zo svojho portfólia. To je dôkaz, že vysoká kvalita sa netýka iba dvoch či troch vín, ale značnej časti sortimentu spoločnosti. Ich vína môžete dostať v nielen v obchodných reťazcoch, ale aj vo vybraných vínotékach a e-shopoch. Podnikové predajne sa nachádzajú v sídle spoločnosti v Sobranciach a v Bratislave. Podrobnejšie kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.tibava.sk alebo na facebookovej stránke Pivnica Tibava winery.