Pivnica Čebovce

V pripravovanom čísle časopisu Vinotéka vám prinesieme reportáž z rodu nového vinárstva Pivnica Čebovce. Dozviete sa nielen kto stojí za týmto krásnym projektom a kto dohliada na zrod vín, ale aj množstvo ďalších zaujímavých informácií.