Pezinské vínne pivnice a dvory 2021

Členovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov ponúkli na trinástom ročníku to najlepšie, čo ukrývajú ich pivnice. Tento rok sa termín podujatia presunul na leto. Hlavnou ideou je podpora a prezentácia domácich vinárov a vinohradníckej tradície v meste Pezinok.

Tí, ktorí nezaváhali a navštívili túto milú vinársku akciu, mohli zažiť pekný záver leta aj vďaka nenáročnej vinárskej turistike po širšom centre slobodného kráľovského mesta Pezinok. V jednotlivých pivniciach a dvoroch mohli zistiť, kde sa vínka rodia a kto je ich autorom.

-jm-
Snímka: Eva Amzler