Otvorené viechy

Od júla až do októbra sa v meste Pezinok konali vo viacerých vinárstvach Otvorené viechy. V pravidelných časoch sa v nich konali pútavé ochutnávky spojené so zaujímavými vínnymi príbehmi. Príjemnú atmosféru v spoločnosti dobrého vína si vychutnalo veľa ľudí.

Preto sa napríklad manželia Skovajsovci začali pohrávať s myšlienkou mať otvorenú viechu pravidelne.

-jm-