Otvorené pivnice na sv. Urbana

Otvorené pivnice na sv. Urbana prilákali do Malokarpatského regiónu po minuloročnej prestávke skoro tisícku hostí z celého Slovenska. Dva pohodové letné dni ponúkli plným priehrštím vína ročníka 2020 a pochúťky k nim. Tí čo prišli, ocenili aj priateľskú náladu vinárov.