Originál modranský

Pár dní po Veľkej noci sa v známom modranskom vinárstve profesora Malíka konala veľká udalosť. Degoržoval sa tu prvý modranský sekt z viacerých odrôd, konkrétne z Frankovky modrej a Pinotu blanc z ročníka 2015. Nateraz sú to zatiaľ iba tieto dve odrody, ale plán je o pár rokov pridať ešte jednu. Cieľom je vytvorenie jedného sektu, ktorý vám povie o Modre úplne všetko.

Toto vinárstvo už má za sebou niekoľko sektov, ktoré sú označené číslami. Pod každým sa ukrýva jedna odroda alebo štýl vína, ktoré sa použilo na jeho výrobu. Napríklad jednotka patrí odrode Rulandské šedé, trojka Silvánskemu zelenému, šestka odrode Chardonnay. Napríklad pod osmičkou nájdete rôzne špeciality, ako napríklad základné víno vyzrievané v drevených sudoch.

Ako všetky sekty vyrobené doteraz, aj toto sa bude volať Modragne, ale bez čísla.

-jm-