Odišiel vzácny človek

Za viac ako šesťdesiat rokov vyznačkoval Milan Ružek takmer tritisíc kilometrov turistických chodníkov najmä v Malokarpatských lesoch. Rodák z Kráľovej, bol najmladší z početnej rodiny. Vyučil sa tesárskemu remeslu a napríklad urobil aj krov na modranskom sirotinci. A ten ako viete, dobre slúži dodnes.

V roku 1946 sa stal najmladším členom Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Zlomový bol rok 1954, keď sa do Modry presťahoval Kartografický ústav. Ako 25 ročný sa tu zamestnal ako kreslič máp. Doplnil si stredoškolské vzdelanie, externe vyštudoval geodéziu a kartografiu v Košiciach.

Počas aktívnej kariéry prísne dodržiaval zásadu presnosti a pravdivosti publikovaných informácií. Vášeň pre turistiku ho neopustila ani v úctyhodnom veku. Vstával skoro ráno, chodil často do prírody. Vždy tvrdil, že pohyb, humor a pohár vína denne je dobrá kombinácia pre dlhý život.

Tento zanietený publicista v oblasti cestovného ruchu, iniciátor a organizátor vybudovania rozhľadne na Veľkej homoli, veľký milovník vína a spoluzakladateľ Malokarpatskej vínnej cesty, člen v Klube slovenských turistov, držiteľom ocenenia Osobnosť cestovného ruchu za rok 2006 a mnohých ďalších nás 16. apríla vo veku deväťdesiatdva rokov navždy opustil. Česť jeho pamiatke.

-jm-