Nová identita Karpatskej Perly

Keď rozmýšľame nad tým, čo charakterizuje vinárstvo manželov Šebovcov, sú to najmä ich vinice Suchý vrch, Noviny, Kramáre, Kalvária, Ingle, Šajby či Nad Polankou. Celkovo šesťdesiat hektárov nesie odtlačky ich poctivej práce.

V spolupráci so štúdiom GOAT sa im podarilo preniesť tento ich fundament do vizuálnej podoby. Prvotinou, ktorá demonštruje túto ich identitu je nová krabica s odtlačkom ich vinohradov. Grafik Miro Kozel k tomuto novému dizajnu uvádza: „Hľadali sme spôsob, ako by sme vhodne spojili tradičný analógový prístup s digitálnym. Prišli sme s nápadom zrecyklovať takmer štyristo korkových zátok z vínnych fliaš. Pomocou klasickej techniky prenesením farby na papier odtláčaním sme tak získali viac ako osemsto jedinečných korkových odtlačkov.

Do celého kreatívneho procesu sme zapojili aj rodinu Šebovcov, ktorí sa tak stali súčasťou tvorby ich nového vizuálneho jazyka. Zorganizovali sme workshop, na ktorom mal každý možnosť vytvoriť si vlastné autentické odtlačky. Tie sme následne digitalizovali a formovali podľa pôdorysov jednotlivých viníc, ktoré sme použili ako predlohy pre vytvorenie grafík. Touto technikou vznikli modulárne patterny, ktoré sa stali základným a spájacím prvkom novej vizuálnej identity značky. Motívy je možné navzájom kombinovať a sú navrhnuté tak, aby boli funkčné pre zobrazenia na ceruzky, vizitky, tričká, krabice, tlačoviny, ako aj pre veľkoformátovú tlač, či digitálne médiá.

Nová vizuálna identita pracuje so šablónovým grid systémom layoutov, ktorý v kombinácii s vybraným písmom, fotografiami, grafikami, materiálmi a farbami tvoria ucelený funkčný systém. Tento koncept je hravý, tvarovateľný, reagujúci na okolitý obsah. Dôležité však je, že vychádza priamo zo základných princípov Karpatskej Perly.“