Napriek výbornému ročníku problémy s odbytom hrozna

Vinári z Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska hlásia výborný ročník, umocnený nadpriemernou kvalitou hrozna. Menej šťastní sú už slovenskí vinohradníci. Niektorí z nich nedokázali, najmä vplyvom rastúceho lacného dovozu, svoje kvalitné hrozno predať.

Vinohradníci preto apelujú na štátne orgány, aby urýchlene spustili dôkladnú kontrolu pôvodu vín predávaných na Slovensku. Viacerí z nich, napriek výnimočnej kvalite dopestovaného hrozna mali problém z jeho odbytom. Časť vinárov totiž prestalo vykupovať hrozno od slovenských vinohradníkov. Miesto toho si zabezpečujú hrozno, prípadne priamo víno z iných krajín. A časť z nich takto vyrobené víno označí klamlivo ako „slovenské“.

„Množstvo tohto vína na trhu, žiaľ, rastie. Apelujeme preto na príslušné orgány, aby čo najskôr spustili realizáciu rozsiahlych kontrol po vzore Českej republiky a Maďarska s cieľom eliminovať tento nezdravý jav spôsobujúci existenčné problémy najmä slovenským vinohradníkom, ktorý môže mať za následok ďalší úbytok rodiacich viníc. Ministerstvu pôdohospodárstva sme už predložili konkrétne návrhy opatrení, ktoré by mali pomôcť zlepšiť situáciu. Veríme, že čoskoro sa veci pohnú dopredu,“ hovorí Miroslav Fondrk, predseda Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

„Strategicky je nutné zlepšenie imidžu a marketingu slovenského vína, podpora cestovného ruchu vo vinohradníckych oblastiach a priameho predaja produktov. Je potrebná spoločná, masívna podpora dôveryhodnosti každého čestného slovenského producenta. Slovensko má zreteľné rezervy v spotrebe vína a jej rast by výrazne pomohol ako poctivým slovenským vinárom, tak i vinohradníkom,“ dopĺňa vinárska odborník Štefan Ailer.

Napriek výborným posledným ročníkom majú problém aj slovenskí vinári. Zostáva im v pivniciach viac nepredaného vína ako v minulosti. „Lacný dovoz a klamlivé označovanie tohto vína ako slovenské ničí trh čoraz viac,“ podotýka Miroslav Fondrk.