Na Mondial des Vins Extrêmes sa darilo aj našim vínam

Súťaž vín Mondial des Vins Extrêmes, ktorá sa koná pod patronátom Medzinárodnej organizácie pre víno a vinič OIV, je jedinou súťažou vín na svete, ktorá sa špeciálne venuje propagácii vín vyrobených v náročných vinohradníckych oblastiach.

Cieľom je oceniť produkciu vín z malých vinohradníckych oblastí, ktoré sú držiteľmi osobitej histórie a nositeľmi dlhoročnej tradície, ukrývajú hodnotnú a jedinečnú krajinu a zameriavajú sa predovšetkým na pestovanie miestnych odrôd viniča.

Týmto skutočným vinárskym skvostom však môže hroziť zánik pre ich značné výrobné náklady, ktoré sú niekedy aj desaťkrát vyššie ako na lepšia situovaných, rovinatých vinohradoch. Počas predchádzajúcich dvadsiatich ročníkov prejavili o túto súťaž veľký záujem nielen vinárstva z Európy, ale aj z ďalších mimoeurópskych krajín, ako je Arménsko, Čile, Gruzínsko, Kazachstan, Izrael, Libanon či Turecko.

Potešiteľná je skutočnosť, že každým rokom počet prihlásených vín stúpa a za posledných niekoľko rokov prekročil hranicu sedemsto. Na takejto súťaži sa Jánovi Rosenbergerovi z Pukanca podaril krásny úspech, keď jeho Veltlínske zelené 2022 získalo zlatú medailu.

-jm-