Memorandum o spolupráci, podpore a propagácii

Symbolicky medzi pezinskými vinohradmi sa vo vinohradníckom domčeku Celestín, patriacom vinárstvu Pavelka a syn, konal slávnostný akt podpisu memoranda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska, Cechom vinohradníkov a vinárov Slovenska, Občianskym združením Tokaj Regnum a Občianskym združením Autentista Slovakia o spolupráci v oblasti podpory a propagácie vinohradníckeho a vinárskeho sektora.

Zúčastnili sa ho obaja ministri, Richard Takáč a Juraj Blanár. Memorandum deklaruje pomoc v oblasti propagácie slovenského vína v zahraničí, a to cez naše veľvyslanectvá aj účasťou našich vinárov na podnikateľských misiách a podujatiach pod gesciou vlády. Zaviazali sa aj k podpore rozvoja nášho vinohradníctva tak, aby sa zastavil pokles plôch našich vinohradov.

Na záver ministri prijali pozvanie hostiteľa podujatia Milana Pavelku a išli si s ním prezrieť ich novú výsadbu interšpecifickej odrody Rizling Danubius.

-hl-

Memorandum podpísali (zľava): Pavel Eftimov, predseda Občianského združenia Tokaj Regnum, Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Miroslav Fondrk, predseda Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska a András Mátyás, predseda občianskeho združenia Autentista Slovakia.