Karpatská Perla privítala vzácnych hostí

Sedemnásteho júla hostilo vinárstvo manželov Gitky a Ladislava Šebovocov, Karpatská Perla, Medzinárodný konzulátfest EVIRS. Počas slávnostného ceremoniálu boli do rytierskeho stavu prijímaní noví členovia, ako aj rytieri vína povýšení do vyšších stavov.

„Tešíme sa, že naše priestory mohli byť dejiskom tohto podujatia“, vyjadrili spokojnosť manželia Šebovci. Stretlo sa tu vyše stodvadsať rytierov vína a mnohé významné osobnosti zo sveta vína, ako napríklad enologička Edita Ďurčová či naša najvýznamnejšia šľachtiteľka Dorota Pospíšilová, ktorej bol udelený Čestný kríž za zásluhy Ordens Meritum Europäische Weinritterschaft – Ordo Equestris Vini Europae.

-jm-

Karpatská Perla - majitelia s D. Pospíšilovou