Hontianska paráda

Dvadsiaty šiesty ročník tohto obľúbeného festivalu verejnosti opäť priblížil takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce a najrôznejšie remeslá v prostredí hrušovských lazov i v samotnej obci.

Mohli ste si napríklad vychutnať Hrušovské lepníky robené v kamenných peciach, zažiť uhliarsku míľu, tradičnú žatvu, pufance, rôznych remeselníkov, halušky, poľovnícky guľáš, kováčsku vyhňu, včelárov, kresanie dreva, spracovanie konope a kopu iného, pútavého čo na Hontianskej paráde nechýbalo.

Pripravené boli aj rôzne folklórne vystúpenia v zaujímavom amfiteátri i mimo neho a chýbať nesmeli ani ochutnávky miestnych špecialít a tiež vína od okolitých výrobcov.

-jm-