Európske jedlo a víno: Potravinárska komora Slovenska presadzuje udržateľnosť

Skupina slovenských potravinárov združených v Potravinárskej komore Slovenska získala finančnú podporu od Európskej agentúry REA na propagáciu na trhoch Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Francúzska. Projekt „Udržateľné európske jedlo a víno“, ktorý je zameraný na podporu tradičných a udržateľných potravín, získal podporu až do výšky 80 % z celkovej sumy oprávnených výdavkov.

Skupina slovenských potravinárov združených v Potravinárskej komore Slovenska sa spojila so štyrmi španielskymi asociáciami a spoločne požiadali o finančnú podporu od Európskej výskumnej výkonnej agentúry (REA) na propagáciu svojich produktov na trhu EÚ. Projekt „Udržateľné európske jedlo a víno“ v celkovej hodnote 1,4 mil. eur bol schválený v septembri 2022 a získal podporu až do výšky 80 % oprávnených výdavkov projektu.

V rámci celého programu EÚ AGRIP-MULTI bolo zrealizovaných 11 projektov s celkovým rozpočtom 10,5 mil. eur, takže projekt slovensko- španielskeho konzorcia sa medzi nimi nestratil a patrí medzi najväčšie v rámci EÚ. Keďže aktivity slovenských partnerov predstavujú najväčšiu časť projektu, koordinátorom celého projektu sa stala Potravinárska komora Slovenska.

Projekt je rozdelený do 3 rokov a zameriava sa na propagáciu udržateľných potravín na trhoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka a Francúzska. Realizácia projektu sa začala 1. apríla 2023 a v súčasnosti finišuje prvý projektový rok.

Viac informácii o projekte nájdete aj na stránke: http://www.europskejedloavino.eu