Danube Wine Challenge medzi svetovou elitou

Medzinárodná súťaž vína Danube Wine Challenge splnila mimoriadne prísne kritériá pre prijatie do elitnej skupiny špičkových medzinárodných súťaží. Ide tak o jedinú súťaž na území bývalého Československa, ktorá získala štatút riadneho člena Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov Vinofed.

Je to symbolické zavŕšenie viacročných úspechov Slovenska na medzinárodných vinárskych súťažiach. Udelenie členstva súčasne znamená otvorenie nových možností pre marketing a podporu predaja slovenských vín na domácom trhu aj v zahraničí. „Prijatie Danube Wine Challenge za riadneho člena Vinofed-u predstavuje pečať kvality. Je to mimoriadny úspech našej vinárskej diplomacie a veľké uznanie pre slovenskú vinársku obec,“ uviedol na margo prijatia prezident tejto súťaže Igor Štumpf.

Jej organizačný výbor požiadal vlani o prijatie súťaže do spomínaného Vinofed-u a zároveň aj o udelenie patronátu OIV (Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno), ktoré je podmienkou členstva v tejto elitnej federácii. Komisár oboch organizácií, Fernando Gurucharri, ktorý sa ako pozorovateľ zúčastnil vlaňajšieho ročníka súťaže, odporučil udeliť patronát OIV a zaradiť súťaž do kandidatúry za člena Vinofed. Na Valnom zhromaždení Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov, ktoré sa v apríli tohto roku konalo online kvôli obmedzeniam spojeným s pandémiou COVID-19, bolo členstvo DANUBE WINE CHALLENGE jednomyseľne schválené.

„Sme nadšení, že Slovensko aj týmto spôsobom opäť potvrdilo, že patrí medzi svetovú vinársku špičku. Uvedomujeme si, že je to pre nás všetkých veľká výzva. Sme pripravení udržať kvalitu a znova a znova dokazovať, že Slovensko má na vinárskej mape sveta nezastupiteľné miesto. Členstvo v tomto prestížnom spoločenstve znamená však nielen záväzok a prísne pravidlá, ale aj obrovské možnosti na zviditeľnenie Slovenska ako vinárskej krajiny a destinácie pre vinársku turistiku. Je to príležitosť predstaviť svetu naše produkty, našich výrobcov, našu krajinu na súťaži, ktorej výsledky budú mať medzinárodne uznávaný punc najvyššej kvality,“ povedala výkonná riaditeľka súťaže a renomovaná enologička s bohatými skúsenosťami z medzinárodných súťaží Edita Ďurčová.

-dwc-

DWC