Château Topoľčianky s významnými jubileami

Presne na deň detí sa vo vinárstve Château Topoľčianky udiala veľmi milá udalosť. V rámci ich tridsiateho výročia založenia firmy sa konalo slávnostné oceňovanie osobností, ktoré mali počas týchto troch dekád markantný vplyv na toto výnimočné vinárstvo.

Či už po stránke obchodnej, priateľskej alebo profesionálnej. Celý večer moderoval známy herec a komik Štefan Skrúcaný, ktorý oficiálnu časť spríjemňoval nielen spevom, ale aj humorným slovom jemu vlastným.

Medzi viac ako štyridsiatimi ocenenými nechýbali, napríklad, primátor mesta Topoľčianky Juraj Mesko, generálny riaditeľ spoločnosti Nitrazdroj Milan Surovec, či minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.

V ďakovných rečiach sa viackrát opakovali slová ako priateľstvo, zodpovednosť, spoľahlivý partner či vyrovnaná kvalita vín, ktoré ukážkovo reprezentujú Slovensko aj ďaleko za našimi hranicami. Krásnym gestom bolo záverečné vystúpenie nastupujúcej generácie spolumajiteľov, ktorí verejne prisľúbili, že budú pokračovať v nastolenom trende a urobia všetko pre to, aby minimálne ďalších tridsať rokov ostalo toto vinárstvo lídrom na trhu.

Zakladateľom Château Topoľčianky Milanovi Waldnerovi, Karolovi Krížovi, Vladimírovi Striežencovi a Vladimírovi Kuklovi nová generácia tiež poďakovala za možnosť pokračovať vo zveľaďovaní tohto úspešného vinárskeho diela, ktorého čerešničkou je takmer sedemsto hektárov vlastných, ukážkovo obrábaných, viníc.

Tento rok si tiež pripomínajú aj deväťdesiate výročie prvej písomnej zmienky názvu ich vinárstva Château Topoľčianky.

-jm-