Cech vinohradníkov a vinárov podporuje proexportné memorandum Rady slovenských exportérov

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska CVVS), podporuje iniciatívu pod názvom Memorandum Pro Export. To pojednáva o nevyhnutnosti začatia celospoločenskej diskusie týkajúcej sa štruktúry slovenského hospodárstva, slovenskej zahranično-obchodnej politiky, konkurencieschopnosti slovenských exportérov a s tým súvisiacej vízie ďalšieho rozvoja národnej ekonomiky.

Strategická podpora exportu slovenských výrobkov a väčšia podpora sektoru vinohradníctva a vinárstva by dokázala v najbližších rokoch zachrániť stovky pracovných miest vo vinohradníctve, ekonomicky posilniť odvetvie vinohradníctva a vinárstva, pomôcť k dosiahnutiu klimatických cieľov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala a vytvoriť nové pracovné miesta v odvetví.

Proexportná podpora vinohradníctva a vinárstva rovnako pomôže k zachovaniu kultúrne dedičstva našich predkov. Podpora exportu vo vinohradníctve pomôže naštartovať ekonomiku, cestovný ruch, gastro turizmus a posilní odolnosť sektora voči ďalším krízam.

Podľa Cechu Slovensko nevyužíva svoj potenciál, pričom správnymi nastaveniami aj vo vinohradníctve, môže začať efektívne fungovať turistický ruch a gastro, čo sa krajine vráti v podobe priamych a nepriamych daní.

Cieľom memoranda, ktoré sa odvoláva na správu OECD, strategické dokumenty vlády či analýzu Krehká realita slovenského exportu, je zabezpečiť efektívnu podporu slovenských podnikateľov, ako aj predvídateľný a vyvážený hospodársky rast a prosperitu v SR.

Cech verí, že poctivé slovenské víno má vo svete šancu, štát musí pridať len ruku k dielu. „Strategickú podporu sektora od štátu potrebujú vinohradníci ako soľ. Dovolím si tvrdiť, že krajine to vrátime mnohonásobne.“ uzatvára Martin Pomfy, spoluzakladateľ CVVS a zakladateľ vinohradníctva a vinárstva MAVÍN.

– cvvs –