Bacchus Madrid 2021

Po globálnej pandémií sa pomaly rozbiehajú aj medzinárodné vínne súťaže. Jednou z nich bola aj Bacchus Madrid, ktorá je členom Svetovej federácie súťaží vín a destilátov a zastrešenie nad ňou má Medzinárodná organizácia pre vinič a víno.

Tento rok sa jej zúčastnilo takmer tisíc sedemsto vín zo šestnástich krajín. Slovensko zastupovalo osemdesiattri vzoriek a veruže sa nestratili. Štrnásť z nich získalo zlaté, dvanásť strieborné a dokonca až štyri vína veľké zlaté medaily. Týmito šťastnými vínami boli hrozienkový Devín 2018 z Karpatskej Perly, Sauvignon 2019 z vinárstva Movino, Devín 2018 od Branislava Nichtu a cibébový Rizling rýnsky 2017 od Miroslava Petrecha z vinárstva Château Belá.

Dobré meno Slovenska tento ročník hájila aj firma Rona, ktorej výrobky sa stali oficiálnymi kalichmi súťaže, na čom sa veľkou mierou podieľala známa slovenská enologička Edita Ďurčová.

-jm-