Projekt DUNAVIN zavŕšený


Projekt DUNAVIN mal prispieť k podpore spotreby kvalitného vína, posilniť spoluprácu a prístup na trh pre malé vinárstva pozdĺž Dunaja v slovensko-maďarskom pohraničí a poskytnúť im vzdelávacie materiály v odbornej aj marketingovej oblasti.

Jeho hlavné ciele sa podarilo naplniť. Na základe podrobných analýz vzoriek vín sa dostali vinárom zaujímavé informácie využiteľne v zlepšení technológie ich výroby. Vinári z oboch strán Dunaja sa obohatili o vedomosti so vzájomného senzorického porovnania svojich vín. Došlo aj k analýze rozdielov medzi ekologickými a tradičnými vínami.

Na neposlednom mieste prieskum trhu, marketingu, možností cestovného ruchu a predaja poskytol návod na rozvoj jednotlivých vinárstiev a celého regiónu. Pre Južnoslovenský vinársky región vyplynulo, že progres vínnej turisti by sa mal viac nadviazať na veľký potenciál tejto oblasti v cestovnom ruchu. Zameranie na väčšiu otvorenosť k návštevníkom v podobe lepšej prístupnosti a ponuke občerstvenia a doplnkového programu má tiež potenciál zvýšiť príjmy tunajších vinárov.

Pandemická situácia zvýraznila zase význam a možnosti internetového predaja vín.

-hl-