Pezinské vínne pivnice a dvory 2021

Členovia združenia pezinských vinohradníkov a vinárov ponúkli na trinástom ročníku to najlepšie, čo ukrývajú ich pivnice. Tento rok sa termín podujatia presunul na leto. Hlavnou ideou je podpora a prezentácia domácich vinárov a vinohradníckej tradície v meste Pezinok.

Tí, ktorí nezaváhali a navštívili túto milú vinársku akciu si urobili pekný záver leta nenáročnou vinárskou turistikou po širšom centre slobodného kráľovského mesta Pezinok. V jednotlivých pivniciach a dvoroch mohli spoznať, kde sa vínka rodia a kto sú ich autormi.

-jm- Snímka: Eva Amzler