Ondrej Korpás získal významné ocenenie

Oslava jubilea vzniku Slovenskej republiky pripadajúca na 1. január sa spravidla spája s odovzdávaním najvyšších štátnych vyznamenaní. Tento rok bola trochu výnimočnejšia, pretože písala svoje tridsiate pokračovanie. Udeľuje sa osobnostiam, ktoré svojím životom a dielom mimoriadnym spôsobom prispeli k úspechom republiky a blahu jej občanov.

Medzi dvadsiatimi ôsmymi ocenenými osobnosťami bol aj Ondrej Korpás, ktorý si z rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Tím, ktorí podľahli čaru vína iste netreba tohto výnimočného človeka predstavovať. Známy agronóm, šľachtiteľ, degustátor a šíriteľ vinárskej osvety sa zaslúžil o rozvoj slovenského vinárstva a dosiahol skvelé úspechy pri šľachtení slovenských odrôd. V južnoslovenskej obci Strekov dokázal sústrediť unikátnu zbierku viac ako tisícdvesto odrôd z celého sveta.

Podieľal sa na overovaní a registrácii takmer všetkých novodobých slovenských odrôd ako napríklad Dunaj, Hron, Devín či Hossa. Momentálne intenzívne pracuje na niekoľkých ďalších, z ktorých najväčšie nádeje vkladá do modrej muštovej odrody s názvom Lavína.

-jm-