KARPATSKÁ PERLA s nádejou

Etiketa fliaš je považovaná za jednu z najdôležitejších foriem prezentácie vinárstva, preto si každé dáva veľmi záležať na jej vizuáli. Vo vinárstve manželov Šebovcov to robia na veľmi vysokej úrovni už niekoľko rokov.

Dôkazom toho je aj nominácia ich novej etikety do finále súťaže Národnej ceny za dizajn, ktoré sa bude konať 5. novembra v Hurbanových kasárňach v Bratislave.

-jm-

KARPATSKÁ PERLA