Mahid

predplatné

Cena ročného predplatného je 15,96 €

Časopis vám bude fakturovaný a zasielaný od najbližšie vydaného čísla

 1. Firma alebo meno a priezvisko*
  zadajte správne meno
 2. Kontaktná osoba (v prípade firmy)
  Invalid Input
 3. Ulica a číslo
  Invalid Input
 4. PSČ*
  zadajte prosím správne číslo
 5. Mesto, obec*
  zadajte mesto alebo obec
 6. Telefón
  Invalid Input
 7. Mobil
  Invalid Input
 8. E-mail
  zadajte správny e-mail
 9. IČO
  zadajte správne číslo
 10. DIČ
  zadajte správne číslo
 11. Počet výtlačkov z jedného čísla
  zadajte číslo

 12. Napíšte adresu na zasielanie časopisu ak je iná ako fakturačná adresa
  Invalid Input
 13. Poznámka
  Invalid Input

 14. Na zaslanie dokladu na zaplatenie predplatného si vyberte z nasledujúcich možností.
  Po doručení objednávky vám zašleme:
 15. Vyberte jednu z možností*


  Invalid Input

 16. V prípade zaslania predfaktúry e-mailom, napíšte e-mailovú adresu ak je iná, ako ste uviedli vyššie vo formulári
 17. Invalid Input

 18. Ponúkame vám možnosť spoločného predplatného s časopisom Sady a vinice (jeho samostatné ročné predplatné je 12,00 E) za cenu 21 E. Ušetríte tak 7 E.
 19. Chcem spoločné predplatné
  Invalid Input

 20. Mám záujem aj o predplatné:


  Invalid Input

 

palenice

 

Philco

 

vinoteka-Maximus-230x380

 

stn-banner 230x380